Regelgeving

De huidige regels betreffende le trail de Lasne worden standaard aanvaard door het simpele feit dat de deelnemer wordt geregistreerd.

Let erop dat deze afhankelijk van bepaalde omstandigheden kan veranderen.


Artikel 1: Le trail de la Pentecôte

Het evenement wordt georganiseerd door Les Blancs Gilets.

Contactgegevens: Laurent Saublens, laurent.saublens@gmail.com of 0475 51 62 07

Le trail de la Pentecôte omvat 4 individuele evenementen, georganiseerd op zondag 19 mei vanuit het Lasne Sports complex, Route d’Ohain 9/A, 1380 Lasne.

Om 8:00 uur: 46 km, 2 keer bijtanken
Om 9:00 uur: 34 km, 2 keer bijtanken
Om 10:00 uur: 17 km, 1 tankbeurt
Om 10:30 uur: 8 km, 1 tankbeurt

Artikel 2: De tarieven veranderen naar gelang van de datum van registratie.

Registraties worden alleen uitgevoerd via internet, op de online ticketing van het Goal Timing platform:

8,4 km (197mD+, off-road 85% volgens Strava), vertrek om 10:30 uur ((7 euro tot 15 maart en vervolgens 9 euro tot de dag ervoor in pre-registratie)
17 km (306mD+, off-road 80% volgens Strava,) vertrek om 10:00 uur ((9 euro tot 15 maart en 13 euro tot de dag ervoor in pre-registratie)
34 km (661mD+, off-road 85% volgens Strava), vertrek om 09:00 ((14 euro tot 15 maart dan 18 euro tot de dag ervoor in pre-registratie)
46 km (802mD+, 88% off road volgens Strava ), vertrek om 08:00 ((18 euro tot 15 maart en vervolgens 22 euro tot de dag ervoor in pre-registratie)

Toeslag van 4 euro ter plaatse

De organisator behoudt zich het recht voor om de routes, schema’s en het beperkte aantal deelnemers aan te passen aan organisatorische, gezondheids-, milieu-, weer- en veiligheidsvereisten.

De prijs omvat de timing, medische hulp, bijtanken in de race en bij de finish, douches, fotografen, prijzen voor de podiums maar ook een willekeurige trekking voor het tombola.

Als een deelnemer zijn registratie annuleert (om welke reden dan ook), wordt er geen restitutie verleend. Er is geen BIB-uitwisseling mogelijk.

Alleen lopers die 10 dagen voor het begin van de race een medisch certificaat overleggen en een letsel bewijzen, kunnen hun registraties vergoed krijgen, tot 100% (exclusief servicekosten).

Artikel 3: Tijdschema’s, opheffing van bibs, tijdsbarrières

We zijn open vanaf 7:15 uur in het Lasne Sports complex, Route d’Ohain 9/A, 1380 Lasne op de dag van de wedstrijd.

Deelnemers worden verzocht uiterlijk 15 minuten voor vertrek langs te komen.

Tijdsbarrières: De tijdsbarrière wordt berekend op een gemiddelde van 7 km/u. De organisatie behoudt zich het recht voor om deze tijdsbarrières op de dag van de race te veranderen. De organisatie zal tolerant zijn ten aanzien van tijdsbarrières bij aankomst. Het doel is dat alle geregistreerde deelnemers hun race in goede omstandigheden kunnen doen.

Artikel 4: Raceveiligheid.

Door u te registreren verklaart u dat u in goede lichamelijke conditie verkeert en geschikt bent voor de uitoefening van sport in competitie. Gezien de specificiteit van de route, zullen de reddingsmiddelen mobiel zijn.

Op de gehele route zullen signaalgevers worden geplaatst, afhankelijk van de gevaren van de locatie, de bereikbaarheid van de hulpdiensten en de netwerkdekking.

We hebben een reddingsteams dankzij ACS La Hulpe.

De hulpdiensten en seingevers hebben permanent contact met de pc via radio of telefoon. De bijstand is bedoeld om bijstand te verlenen aan elke gewonde met de middelen die specifiek zijn voor de organisatie of waarmee is ingestemd.

De veiligheidsmanager, de directeur van de race, de seingevers en alle personen van het noodhulpsysteem hebben het recht elke deelnemer die ongeschikt wordt geacht om het evenement voort te zetten, uit de race te zetten.

Op sommige plaatsen van de route die de openbare weg nemen, moeten de deelnemers zich houden aan de verkeersregels en zijn zij als enige verantwoordelijk voor elke overtreding van deze regels. Wegovergangen vallen onder de verantwoordelijkheid van de loper. Het slabbetje moet zichtbaar worden gedragen.

Controleurs zullen op verschillende posten worden geplaatst. Ze zullen identificeerbaar zijn. Ze moeten je bib-nummer kunnen registreren. Zij zullen dit echter ook mondeling vragen.

Lopers die zich niet aan deze instructies houden, kunnen worden gestraft.

Een loper moet hulp bieden aan personen die in moeilijkheden komen. Hulpdiensten en organisatoren moeten onmiddellijk worden geïnformeerd.

Concurrenten moeten de instructies van vrijwilligers opvolgen. Vrijwilligers zijn aanwezig om de deelnemers een kwaliteitstest te laten uitvoeren.

Elk gebrek aan respect voor een vrijwilliger kan worden bestraft door diskwalificatie.

Artikel 5: Verplichte/aan te raden uitrusting

De wedstrijd verloopt semi-autonoom, wat betekent dat het aantal verfrissingsplaatsen beperkt zijn.Hardlopers moeten daarom hun vermogen tot autonomie (watercapaciteit en vaste reserves) aanpassen aan het weer.

Wandelstokken zijn toegestaan.

Honden (cani-cross) zijn toegestaan op alle afstanden.

Elke deelnemer die een afstand van 34 en 46 km legt, moet tijdens de race een opgeladen en ingeschakelde mobiele telefoon hebben en het organisatienummer registreren: 0475/516207.

Artikel 6: Afstand

Alle terugtrekkingen moeten worden gemeld bij een verfrissingspunt of per sms aan de organisator (0475/516207).
In het geval van een terugtrekking zal, indien mogelijk, aan de lopers gevraagd worden om naar het dichtstbijzijnde verfrissingspunt te gaan en de organisatoren zullen een voertuig sturen om de loper terug naar de finish te brengen.

Artikel 7: Ethiek van de race

Alle deelnemers moeten iedereen helpen die in gevaar is. In geval van nood, waarschuw of laat de organisatie waarschuwen die zich op het parcours bevindt en die over communicatiemiddelen beschikt om contact op te nemen met het hoofdkwartier van de wedstrijd.

Fietsen of gemotoriseerde machines zijn streng verboden op de route.

Elke individuele hulp buiten de goedgekeurde punten is verboden, evenals ondersteuning voor racewedstrijden.

Alle deelnemers verbinden zich ertoe een sportieve geest en de gezelligheid van het evenement te respecteren. trail running is een sport waar respect een onlosmakelijk verbonden waarde is aan sportieve prestaties. Respect telt zowel voor de gekruiste plaatsen (vegetatie, dieren,…) als voor bewoners en andere wandelaars.

De race vindt plaats op open paden, dus de paden zijn niet uitsluitend voorbehouden aan deelnemers.

Bovendien moeten deelnemers zich houden aan de verkeersregels. Hoewel er vrijwilligers aanwezig zullen zijn, wordt de concurrent verzocht de grootst mogelijke waakzaamheid te betrachten met betrekking tot het verkeer.

Alle deelnemers zijn gelijk en geen enkele deelnemer heeft voorrang op een ander in welke situatie dan ook. Echter, gezien de aanwezigheid van deelnemers van vijf verschillende afstanden op hetzelfde parcours, worden deelnemers gevraagd om het inhalen voor iedereen zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk te maken door het vermijden van opzettelijke obstructie van een pad.

De evenementen worden georganiseerd in overeenstemming met de regels voor milieubescherming. Elk gedrag dat in strijd is met dit principe zal leiden tot diskwalificatie van de loper: zwerfvuil buiten de aangewezen gebieden, van het gemarkeerde parcours aflopen, opzettelijke schade aan flora en fauna.

Artikel 8: Markering en parcours

Het parcours wordt gemarkeerd met lint en duidelijk herkenbare pijlen bij alle richtingsveranderingen.
 
Sommige delen van het parcours lopen door privéterrein dat alleen voor de wedstrijddag toegankelijk is. Langs de route kunnen willekeurige controleposten zijn.
 
Het startnummer moet daarom zichtbaar zijn en de controleur zal naar het nummer vragen. Het is noodzakelijk om dit nummer te geven en ervoor te zorgen dat de controleur het ontvangt.
 
Er wordt geen tijd gecorrigeerd voor fouten op het parcours die het parcours langer maken.
 
We moedigen lopers die per ongeluk een kortere weg hebben genomen ook aan om dit vrijwillig te melden aan de organisatoren zodat een eerlijke tijdcorrectie kan worden toegepast.
 
Een fout die na het evenement wordt opgemerkt (GPS-track) kan ook leiden tot tijdcorrecties door de organisatoren. Het doel is om een eenvoudige en domme diskwalificatie te voorkomen.
 
Deelnemers moeten op de paden blijven of, wanneer het parcours door weilanden of velden loopt waar het pad weinig of niet gemarkeerd is, de markeringen strikt volgen.
 
Fysieke markeringen op de grond hebben altijd voorrang in het geval van een discrepantie met een GPS-track.

Artikel 9: Klassementen en prijzen

Er zijn podiumplaatsen en prijzen voor alle afstanden voor zowel mannen als vrouwen.

Artikel 10: Verzekering

Deelnemers nemen deel op eigen risico, en doen afstand van alle rechten van verhaal op de organisatoren in geval van eventuele latere schade of nawerkingen die kunnen ontstaan als gevolg van het evenement.
 
De organisatoren en vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen voor, tijdens of na het evenement.
 
Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en voor letsel of schade die ze anderen kunnen berokkenen.
 
De Trail de la Pentecôte de Lasne heeft een verzekering « organisator » burgerlijke aansprakelijkheid voor de duur van het evenement.

Artikel 11: Wijziging van het parcours en afgelasting van de wedstrijd

Om veiligheidsredenen, in het bijzonder in geval van zeer ongunstige weersomstandigheden, behoudt de organisator zich het recht voor om de start van de wedstrijden uit te stellen, de wedstrijd te staken of het parcours en de tijdslimieten te wijzigen, of zelfs om de wedstrijden af te gelasten zonder voorafgaande kennisgeving.
 
In geval van annulering om andere redenen dan die van COVID (natuurramp, terrorisme, enz.) hebben de lopers geen recht op schadevergoeding of terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Artikel 12: Beeldrechten

De deelnemers geven de organisatoren van de Trail de la Pentecôte de Lasne evenals hun begunstigden zoals partners en de media toestemming om de stilstaande of audiovisuele beelden waarin ze kunnen voorkomen, genomen ter gelegenheid van hun deelname, te gebruiken in alle media, inclusief promotie- en/of reclamedocumenten, over de hele wereld en voor de langste wettelijk voorziene periode.

4

Courses

2

Ravitaillements

600+

Coureurs

804

Dénivelé (max)

Trail de la Pentecôte

Let’s Run Together

0475 51 62 07
Retour en haut